Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Next ]
 

(1)

 Zbirka profesora Đorđa Živanovića (1775-1946)

 
    Spisi:
Kutije: 3 (1775-1946)

Jezik: Na srpskom, nemačkom, mađarskom i latinskom.
Arhivistički obrađena.
Izrađen je analitički inventar – 1 knjiga (1775-1946)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zbirka sadrži 263 dokumenta u vezi sa kulturnom i političkom istorijom Pančeva; rukopis Svetozara Markovića "Kako su nas vaspitavali", koji je filmovan; bibliografiju izdavačke kuće "Braća Jovanović"; molitvenik Jovana Vlaškalića – poklon pukovnika Mite Radulovića i druge dokumente porodice Radulović.

Istorijat tvorca zbirke

Đorđe Živanović rodio se 1886. godine u Perlezu. Visoku školu učio je u Budimpešti. Od 1912. do 1919. godine bio je nastavnik Srpske više devojačke škole u Pančevu, zatim profesor i upravitelj Građanske škole. Penzionisan je za vreme okupacije. Odmah po oslobođenju Pančeva, komandant mesta stavlja mu zadatak da prikupi i čuva arhivalije.
Shvativši svu ozbiljnost poverenog zadatka, profesor Živanović je savesno obavio ovu dužnost. Prilikom osnivanja Arhivskog središta 1946. godine postao je njegov prvi rukovodilac. Na toj dužnosti, odnosno na položaju upravnika Gradske državne arhive, ostao je do 1. maja 1953. godine, kada je zbirku poklonio Arhivu. Umro je 25. septembra 1971. godine u Beogradu.

Istorijat arhivske zbirke

Najveći deo zbirke nalazio se u posedu porodice pukovnika Mite Radulovića, te je na osnovu rodbinskih veza prešao u svojinu profesora Đorđa Živanovića. Arhivalije iz raznih arhivskih fondova nisu vraćene na svoja mesta jer su korišćene pod ovim signaturama.

Stepen sačuvanosti: Spisi su u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009