Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(23)

Kraljevski sudbeni sto - Pančevo (1873-1918)
(Királyi Törvenyszék – Pancsova)

 
    Spisi:
Kutija: 192 (1873-1918)
Knjige:
Sveske: 84 (1874-1918)
Od toga:
 1. Delovodnika 36 (1874-1918)
 2. Imenika 27 (1875-1913)
 3. Upisnika 6 (1900)
 4. Ostalih knjiga – 15 svezaka (1876-1918)

Informativna sredstva:

 1. Sumarni inventar – 3 sveske (1873-1918)
 2. Analitički inventar – 4 sveske (1873-1918)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Predsedništvo – SU
 2. Sudski predmeti
 3. Registar firmi


Istorijat tvorca fonda

Na osnovu Kraljevskog ukaza od 9. juna 1872. godine ukinute su vojne granice u Banatu i na području Titelskog bataljona, Pančevo je dobilo status municipalnog grada. Prema Uredbi od 1. novembra 1872. godine dotadašnji pukovski i gradski sudovi bili su ukinuti sa nalogom da sve svoje spise predaju kraljevskim sudbenim stolovima i sreskim sudovima. Zbog specifičnih uslova nije bilo moguće izvršiti korenitu reorganizaciju sudova, te su privremeno bile preuzete vojne sudije zajedno sa administrativnim osobljem. Novi sudovi primenjivali su mađarske zakone u pogledu parničnih kaznenih postupaka, ali su i dalje zadržali neke vojne osobenosti, kao i stari delovodni protokol i ostale pomoćne knjige, s tim što su na korice, pored starog, ispisivali i nove nazive.
Ovaj privremeni prelazni period trajao je do kraja 1873. godine. Posle 1. januara 1874. godine bile su postavljene mađarske sudije.
Pod nadzorom Kraljevskog sudbenog stola u Pančevu bili su sreski sudovi u Alibunaru, Kovačici, Pančevu i Perlezu, a sam Kraljevski sudbeni sto bio je podređen Kraljevskom apelacionom sudu u Temišvaru, odnosno Mađarskoj kraljevskoj kuriji kao vrhovnom sudu.
Tvorac fonda prestao je da postoji 1918. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet 1954. i 1966. godine od Okružnog suda Pančevo u jako nesređenom stanju i dosta proređen, naročito za period od 1873. do 1914. godine iz kojeg je sačuvano svega 13 kutija sudskih predmeta. Prilikom sređivanja izdvojen je bezvredni materijal – duplikati, pozivi i dostavnice, dok izlučivanje predmeta u celini, po određenim kategorijama, nije izvršeno. Spisi su evidentirani po jedinstvenom delovodniku i tako su i sređeni – krivični, građanski i ostali predmeti zajedno, iako su vođene i posebne evidencije.

 
         
 

23.1.

 Predsedništvo – SU (1873-1918)

Spisi:
Kutija: 17 (1873-1917)
Knjige:
Sveske 22 (1874-1918)
Od toga:

 1. Delovodnika 6 (1874-1918)
 2. Imenika 8 (1875-1908)
 3. Ostalih knjiga – 8 svezaka (1885-1918)

Na mađarskom i nemačkom.
Arhivistički obrađen.

Informativna sredstva:

 1. Sumarni inventar – 1 sveska (1873-1918)
 2. Analitički inventar – 1 sveska (1873-1900)

Raspisi i uputstva za tumačenje opštih i posebnih propisa, evidencija, upisnika, imenika i dr.; personalna dokumentacija, platni spiskovi, spisi koji se odnose na sudsku zgradu; izveštaji o iskazu o radu suda i podređenih sreskih sudova , spisak članova advokatske komore, overa delovodnika javnih beležnika; mesečni izveštaji o licima u pritvoru i zatvoru; spiskovi sudskih tumača i veštaka, disciplinski predmeti sudija i drugog osoblja i dnevničara, molbe za prijem u službu i otkazi; stručni tečajevi i ispiti, raspored poslova; predračuni, službeni računi o nabavkama, putni i selidbeni troškovi; godišnji tabelarni pregledi poslova u građanskim i krivičnim predmetima, molbe za urgenciju u rešavanju sporova, odobrenja za korišćenje godišnjih odmora i drugi spisi.

Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.
Nedostaju spisi iz perioda 1901-1913. godine.

 
         
 

23.2.

 Sudski predmeti (1874-1918)

Spisi:
Kutija 158 (1877-1918)

Knjige:
Sveske 62 (1874-1918)
Od toga:

 1. Delovodnika 30 (1874-1918)
 2. Imenika 19 (1875-1913)
 3. Upisnika – 6 (1900)
 4. Ostalih knjiga – 7 svezaka (1885-1918)

Na mađarskom i nemačkom.
Arhivistički obrađen.

Izrađeni su:

 1. Sumarni inventar – 1 sveska (1874-1918)
 2. Analitički inventar – 3 sveska (1874-1918)


Spisi se odnose na krivična dela veleizdaje, špijunaže, uvrede kralja i vlasti, pobune protiv javnog poretka, pobune protiv narodnosti, neprijateljske propagande, emigracije, dezerterstva, prikrivanja vojnih begunaca, ubistva, čedomorstva, telesne ozlede, lažnog stečaja, protiv slobode ličnosti i slobode veroispovesti, povrede stana, povrede tajnosti, iznude, falsifikovanja, krivokletstva, protiv javnog morala, bigamije, rodoskrvljenja, zlostavljanja i napuštanja dece, protiv opšteg zdravlja, protiv štampe, teške krađe i razbojništva, prevare, pronevere, zelenaštva, hazardne igre, pustošenja šuma, krivična dela maloletnika i druga krivična dela. Od građanskih parnica sadrži sporove oko uređenja međe, ukidanja imovnih zajednica, urbarijalnih predmeta, razvoda braka, utvrđivanja očinstva, usvojenja dece, alimentacije, oduzimanja svojevlasti, prava nasledstva, otvaranja stečaja, molbe, žalbe i drugo.

Spisi iz perioda 1877-1914. su fragmentarno sačuvani, dok su ostali većim delom sačuvani.
Knjige su većim delom sačuvane.

 
         
 

23.3.

 Registar firmi (1915-1918)

Spisi:
Kutija 17 (1915-1918)

Na mađarskom, nemačkom i srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1915-1918)

Spisi sadrže zahteve i rešenja o upisu u registar.
Spisi su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009