Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(172)

 Komanda mesta - Pančevo (1944-1945)

 
    Spisi:
Kutije 2 (1944-1945)

Na srpskohrvatskom.
Registraturski sređen.

Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1945)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zahtevi za postavljanje činovnika i prosvetnih radnika sa ličnim dokumentima; popisi trgovačkih i zanatskih radnji; raspisi i dopisi.

Istorijat tvorca fonda

Komanda mesta formirana je u oslobođenom Pančevu 27. oktobra 1944. godine. Bile su joj potčinjene vojne stanice: Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Ivanovo, Kačarevo, Omoljica i Starčevo. Zbog male količine sačuvane građe nije se mogao ostvariti uvid u rad ovog organa. Tvorac fonda prestao je sa radom avgusta 1945. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je sređen decembra 1969. godine. Prilikom sređivanja nije izlučivan bezvredan registraturski materijal.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009