Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(174)

 Komanda područja broj 4 - Vršac (1944-1945)

 
    Spisi:
Kutija 7 (1944-1945)

Knjige:
Sveske 2 (1944-1945)
Od toga:
  1. Delovodna protokola 2 (1944-1945)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1945)

Osnovne karakteristike sadržaja

Podaci o stanju u radnim logorima; opšta arhiva vojno-upravnog i prosvetnog odeljenja; izveštaji komandi mesta Alibunar, Bela Crkva, Mariolana, Uljma i Vršac; fragmenti dokumentacije finansijskog odeljka; karakteristike prosvetnih radnika.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 173: Komanda područja broj 3.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je nađen u zgradi Magistrata Pančevo zajedno sa građom fonda Komanda područja broj 3. Tokom 1969. godine fondovi su razgraničeni i sređeni. Nijedan dokument nije škartiran.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009