Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(175)

 Mesni narodnooslobodilački odbor - Vojlovica (1944-1946)

 
    Spisi:
Kutije 4 (1944-1946)

Knjige:
Sveske 3 (1944-1946)
Od toga:
  1. Delovodnik 1 (1946)
  2. Računske knjige 2 (1944-1946)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1946)

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisi koji se odnose na organizaciju i izbor organa vlasti Mesnog narodnooslobodilačkog odbora, osnivanje lokalnih preduzeća i ustanova; spisi koji se odnose na agrarnu reformu, kolonizaciju i nacionalizaciju; postavljenja, premeštaji; spisi o dodeljivanju stanova i sl.

Istorijat tvorca fonda

Mesni narodnooslobodilački odbor u Vojlovici formiran je odmah po oslobođenju mesta, tj. početkom oktobra 1944. godine. Tvorac fonda prestao je sa radom oktobra 1946. godine kada je ušao u sastav Gradskog narodnog odbora Pančevo.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je registraturski sređen 1970. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009