Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(176)

 Okružni narodnooslobodilački odbor - Pančevo (1944-1946)

    Spisi:
Svežnjeva 17 (1944-1946)

Knjige:
Sveske 2 (1944-1946)

Na srpskom.
Nesređen.

Istorijat tvorca fonda

Ilegalni Okružni narodnooslobodilački odbor Pančevo je osnovan 17. avgusta 1944. godine, u dolovačkom ataru, na mestu zvanom "Selište". Legalno je počeo da radi oktobra 1944. godine u oslobođenom Vršcu. Kada je Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine februara 1945. godine reoganizovao svoj aparat, sedište Okružnog narodnooslobodilačkog odbora premešteno je iz Vršca u Pančevo. Glavni zadatak Okružnog narodnooslobodilačkog odbora bio je da organizuje javnu vlast uspostavljanjem sreskih i gradskih narodnooslobodilačkih odbora, kao i da normalizuje život na svom području. Po uspostavljanju Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju, Okružni narodnooslobodilački odbor aktivno je sarađivao sa Vojnom upravom. Tvorac fonda prestao je sa radom na osnovu Zakona o ukidanju okružnih narodnih odbora na području Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl.gl. NRS br. 46/46).

Stepen sačuvanosti:
Spisi su veći delom sačuvani.
Knjige su manjim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009