Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(180)

 Narodni odbor opštine Banatski Brestovac (1944-1955)

    Spisi:
Kutije 22 (1944-1955)

Knjige:
Svezaka 65 (1944-1955)
Od toga:
  1. Zapisnika 4 (1944-1955)
  2. Delovodnika 20 (1944-1955)
  3. Registara 9 (1944-1955)
  4. Računskih knjiga - 13 svezaka (1944-1955)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Rešenja Komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju, odluke o konačnom dodeljivanju zemljišta iz zemljišnog fonda, rešenja o zameni zemljišta; uverenja o priznatom invalidskom pravu; zapisnici sa sednica Odbora; ugovori o službi čuvara polja; otkup zemljišta; spiskovi stanara kojima su data rešenja za stanarinu; kupoprodajni i darovni ugovori; prihodi i rashodi opštine; budžet i završni račun opštine; spisi opšte administracije i sl.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. godine do oktobra 1946. godine tvorac fonda nosio je naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. bio je Narodni odbor opštine, a tada je ušao u sastav Opštine Omoljica.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je u nesređenom stanju preuzeta od Mesne kancelarije Banatski Brestovac 1964. i 1968. godine. Fond je registraturski sređen u toku 1969. godine. Zapisnik o izlučenom bezvrednom registraturskom materijalu priložen je sumarnom inventaru.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009