Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(181)

 Narodni odbor opštine Idvor (1944-1955)

    Spisi:
Kutija 12 (1944-1955)

Knjige:
Svezaka 14 (1944-1955)
Od toga:
  1. Delovodnika 11 (1944-1955)
  2. Registra 3 (1945-1949)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica zborova birača; platni spiskovi, završni računi; kupoprodajni i darovni ugovori; rešenja o zaostavštini i nasleđu; rešenja o dodeli placeva; građevinske dozvole; opšta i poverljiva arhiva i sl.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda nosio je naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, od 1946. do aprila 1952. Mesni narodni odbor, a od 1952. do avgusta 1955. Narodni odbor opštine.
Tvorac fonda prestao je sa radom 1955. godine kada je ušao u sastav Opštine Debeljača. Teritorijalna nadležnost za sve vreme postojanja Odbora, prostirala se samo na naselje Idvor. Svoju sresku pripadnost mesto je menjalo u zavisnosti od osnivanja i ukidanja Kovačičkog sreza (vidi NOS Kovačica).

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta od Skupštine Opštine Kovačica 26. oktobra 1963. godine. Fond je registraturski sređen septembra 1967. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009