Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(182)

 Narodni odbor opštine Ivanovo (1944-1955)

    Spisi:
Kutija 9 (1944-1955)

Knjige:
Svezaka 66 (1944-1955)
Od toga:
  1. Zapisnika 8 (1944-1955)
  2. Delovodnika 20 (1946-1955)
  3. Registara 6 (1948-1954)
  4. Računskih knjiga 27 (1946-1955)
  5. Ostalih knjiga - 5 svezaka (1947-1953)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisi opšti poverljive administracije; budžet i završni računi opštine; spisi arondacije, platni spiskovi; zapisnici sa zborova birača i sl.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda nosio je naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, od 1946. do aprila 1952. Mesni narodni odbor, a od 1952. do avgusta 1955. godine Narodni odbor opštine.
Tvorac fonda prestao je sa radom 1955. godine kada je ušao u sastav Opštine Omoljica. Teritorijalna nadležnost, za sve vreme postojanja Odbora, prostirala se samo na naseljeno mesto Ivanovo.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je u nesređenom stanju preuzeta od Mesne kancelarije Ivanovo 1967. godine. Fond je registraturski sređen 1969. godine. Zapisnik o izlučenom bezvrednom registraturskom materijalu priložen je sumarnom inventaru.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su skoro u potpunosti sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009