Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(184)

 Narodni odbor opštine Novi Kozjak (1944-1955)

    Spisi:
Kutija 7 (1945-1955)

Knjige:
Svezaka 49 (1944-1955)
Od toga:
  1. Zapisnika 2 (1944-1955)
  2. Delovodnika 11 (1944-1955)
  3. Registara 6 (1948-1955)
  4. Računskih - poreskih knjiga 28 (1948-1955)
  5. Ostalih knjiga - 2 sveske (1948-1955)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisi se sastoje od opšte arhive, arhive referata organa uprave, platnih spiskova, zapisnika pomoćnih tela, akata organa starateljstva, budžetskog poslovanja i dokumenata o otkupu žitarica.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda nosio je naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. bio je Narodni odbor opštine.
Novi Kozjak se do 1947. godine zvao Ferdin, a od 1947. do 1950. godine Kozjak. Od tada se zove Novi Kozjak. U sastav Opštine Dobrica ušao je avgusta 1955. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta od Skupštine Opštine Alibunar 1967. godine, u nesređenom stanju.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su dobrim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009