Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(185)

 Narodni odbor opštine Starčevo (1944-1955)

    Spisi:
Kutija 13 (1944-1955)
Knjige:
Svezaka 85 (1944-1955)
Od toga:
  1. Zapisnika 2 (1945-1955)
  2. Delovodnika 16 (1944-1955)
  3. Registara 10 (1946-1955)
  4. Računske knjige 53 (1944-1955)
  5. Ostalih knjiga - 4 sveske (1947-1955)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica Narodnog odbora; zapisnici sa zborova birača. Statut, odluke i ostali normativni akti Narodnog odbora; personalni predmeti i penzijska rešenja; spiskovi parcela u vlasništvu Opštine Starčevo; spiskovi uzurpanata zemljišta opšte narodne imovine; odluke o agrarnim interesentima, kolonizaciji i arondaciji; kupoprodajni ugovori; građevinske dozvole; spisi u vezi sa dečjim dodatkom, platni spiskovi; spisi opšte i poverljive administracije i sl.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda nosio je naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. bio je Narodni odbor opštine.
U sastav Opštine Pančevo Starčevo je ušlo 1. septembra 1955. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta u nesređenom stanju od Mesne kancelarije Starčevo 6. maja 1968. godine. Fond je registraturski sređen u toku 1969. godine. Zapisnik o izlučenom bezvrednom registraturskom materijalu priložen je sumarnom inventaru.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su skoro u potpunosti sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009