Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(189)

 Narodni odbor opštine Dobrica (1944-1957)

    Spisi:
Kutija: 21 (1944-1957)

Knjige:
Svezaka 40 (1944-1957)
Od toga:
 1. Zapisnika 6 (1957-1958)
 2. Delovodnika 16 (1944-1954)
 3. Registara 11 (1947-1955)
 4. Ostalih knjiga - 9 svezaka (1944-1954)

Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1957)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Opštinski organi uprave
 2. Mesna kancelarija Novi Kozjak
 3. Mesna kancelarija Samoš

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda nosio je naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. godine Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. bio je Narodni odbor opštine.
Tvorac fonda prestao je sa radom 1957. godine kada je ušao u sastav Opštine Ilandža. Njegova teritorijalna nadležnost se u periodu od 1944. do 1955. godine prostirala samo na naseljeno mesto Dobricu, dok se u septembru 1955. proširila i na Novi Kozjak i Samoš.

Istorijat arhivskog fonda

Arhivska gradja ovog fonda preuzeta je od Skupštine opštine Alibunar 1967. godine. Sredjena je 1968. godine.

 
       
 

189.1.

 Opštinski organi uprave (1944-1957)

Spisi:
Kutija 16 (1944-1955)

Knjige:
Svezaka 25 (1944-1957)
Od toga:

 1. Zapisnika 2 (1944-1957)
 2. Delovodnika 13 (1944-1955)
 3. Registara 7 (1947-1955)
 4. Ostalih knjiga - 3 sveske (1944-1954)

Na srpskom.
Registraturski sredjen.

Spisi sadrže akte i koncepte opštinskih organa uprave i poreski završni račun poreza na dohodak od poljoprivrede sa odgovarajućim delovodnicima i registrima.

Spisi i knjige su dobrim delom sačuvani.

 
       
 

189.2.

 Mesna kancelarija Novi Kozjak (1955-1957)

Spisi:
Kutije 2 (1955-1957)

Knjige:
Svezaka 11 (1955-1957)
Od toga:

 1. Zapisnika 2 (1955-1957)
 2. Delovodnik 1 (1955-1956)
 3. Registra 2 (1955-1956)
 4. Ostalih knjiga - 6 svezaka (1955-1957)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Građa se sastoji od koncepata i akata upućenih ili primljenih od Narodnih odbora opštine Dobrica.

Spisi i knjige su dobrim delom sačuvani.

 
         
 

189.3.

 Mesna kancelarija Samoš (1955-1957)

Spisi:
Kutije 3 (1955-1957)

Knjige:
Sveske 4 (1955-1957)
Od toga:

 1. Delovodnika 2 (1955-1957)
 2. Registra 2 (1955-1957)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Građa se sastoji od koncepata i akata primljenih od Narodnog odbora opštine Dobrica.

Spisi i knjige su dobrim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009