Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(190)

 Narodni odbor opštine Nikolinci (1944-1957)

    Spisi:
Kutija 15 (1944-1957)
Knjige:
Svezaka 59 (1944-1957)
Od toga:
  1. Zapisnika 4 (1944-1955)
  2. Delovodnika 29 (1944-1957)
  3. Registara 8 (1946-1957)
  4. Računskih knjiga - 12 svezaka (1952-1957)
  5. Ostalih knjiga – 6 svezaka (1948-1957)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1957)

Osnovne karakteristike sadržaja

Statut (1955), zapisnici sa sednica Odbora, akti i koncepti organa uprave, poverljiva arhiva, personalna dokumentacija, platni spiskovi, dokumentacija zemljišnog fonda, kupoprodajni i darovni ugovori, društveni plan, završni računi i bilansi.

Istorijat tvorca fonda:
Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda nosio je naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. bio je Narodni odbor opštine.
Tvorac fonda prestao je sa radom juna 1957. godine kada je ušao u sastav Opštine Banatski Karlovac.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009