Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(193)

 Narodni odbor opštine Dolovo (1944-1959)

    Spisi:
Kutija 12 (1944-1959)
Knjige:
Svezaka 76 (1944-1959)
Od toga:
  1. Zapisnika 4 (1944-1959)
  2. Delovodnika 26 (1944-1959)
  3. Registara 11 (1946-1958)
  4. Računske knjige 33 (1944-1959)
  5. Ostalih knjiga - 2 sveske (1950-1958)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Statut, zapisnici sa sednica Odbora, spisi Komisije za izbore; spisak ratnih vojnih invalida; evidencija dece palih boraca; spiskovi zanatlija; spisi starateljstva; ugovori učenika u privredi i ugovori o zasnivanju radnog odnosa; dosijei radnika i službenika; platni spiskovi; spisi zemljišnog fonda i sl.

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda osnovan je 1944. godine. Podaci o njegovom daljem razvoju isti su kao kod tvorca fonda pod rednim brojem 180.
Tvorac fonda prestao je sa radom 31. decembra 1959. godine kada je ušao u sastav Opštine Pančevo.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je u nesređenom stanju preuzeta od Mesne kancelarije Dolovo 1965. i 1967. godine. Fond je registraturski sređen u toku 1969. godine. Zapisnik o izlučenom registraturskom materijalu priložen je sumarnom inventaru.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su skoro u potpunosti sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009