Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(195)

 Narodni odbor opštine Kovačica (1944-1959)

    Spisi:
Kutija 38 (1944-1959)

Knjige:
Sveske 124 (1994-1959)
Od toga:
  1. Zapisnik 1 (1944-1949)
  2. Delovodnika 33 (1945-1959)
  3. Registara 16 (1944-1959)
  4. Računskih knjiga 60 (1944-1959)
  5. Ostalih knjiga - 14 svezaka (1945-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisi opšte administracije, poverljive i strogo poverljiva arhiva; budžet opštine; odluke i zaključci zemljišno-knjižnog suda; platni spiskovi; kupoprodajni i darovni ugovori; personalni spisi; zapisnici sa sednica Odbora; izveštaji o poljoprivrednim radovima; rešenja o dodeli stanova, planovi stambenih zgrada i privatnih kuća; pravilnici o sistematizaciji radnih mesta; rešenja o predaji nekretnina; rešenja o polaganju ispita za zanatske pomoćnike; zapisnici sa sednica Opštinskog veća i Veća proizvođača, Statut opštine; spisi arondacije, agrarnog fonda i eksproprijacije i sl.

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda osnovan je 1944. godine. Podaci o njegovom daljem razvoju isti su kao kod tvorca fonda pod rednim brojem 180.
Narodni odbor Opštine Kovačica postao je juna 1963. godine Skupština Opštine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa ovog fonda preuzeta je u nesređenom stanju od Skupštine opštine Kovačica jula i oktobra 1963. i januara 1965. godine. Prilikom registraturskog sređivanja, koje je obavljeno u toku 1967. godine, nije poštovan princip provenijencije po organizacionim jedinicima. Podataka o kategoriji izlučenog bezvrednog registraturskog materijala nema.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009