Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(196)

 Narodni odbor opštine Lokve (1944-1959)

    Spisi:
Kutija 25 (1944-1959)

Knjige:
Svezaka 68 (1944-1959)
Od toga:
  1. Zapisnika 4 (1944-1956)
  2. Delovodnika 24 (1944-1959)
  3. Registara 14 (1952-1959)
  4. Računskih knjiga 7 (1957-1959)
  5. Ostalih knjiga - 19 svezaka (1949-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica Odbora i njegovih veća, odluke i drugi propisi Odbora;statut opštine; stari planovi naselja, popis domaćinstava; agrarna reforma, konfiskacije; arhiva, opšta arhiva; popis zanatlija; otkup zemljišta, arondacija, kupoprodajni ugovori; stambena izgradnja; investicije, budžet; personalna dokumentacija i platni spiskovi službenika i učitelja.

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda osnovan je 1944. godine. Podaci o njegovom daljem razvoju isti su kao kod tvorca fonda pod rednim brojem 180. Naseljeno mesto Lokve se do 1947. godine zvalo Sveti Mihajlo. Narodni odbor Opštine Lokve prestao je sa radom 31. decembra 1960. godine kada su Lokve ušle u sastav Opštine Alibunar.

Istorijat arhivskog fonda

Arhivska građa ovog fonda iz ranijeg perioda preuzeta je od Istorijskog arhiva u Beloj Crkvi, a novija od Skupštine opštine Alibunar 1967. godine. Sređena je i objedinjena u jedinstven fond 1968. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009