Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(197)

 Narodni odbor opštine Omoljica (1944-1959)

    Spisi:
Kutije 63 (1944-1959)

Knjige:
Sveske 174 (1944-1959)
Od toga:
 1. Zapisnika 5 (1950-1959)
 2. Delovodnika 40 (1944-1959)
 3. Registar 21 (1945-1959)
 4. Računske knjige 84 (1947-1959)
 5. Ostalih knjiga - 24 sveske (1947-1959)

Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1959)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Narodni odbor opštine Omoljica
 2. Mesna kancelarija - Banatski Brestovac
 3. Mesna kancelarija - Ivanovo

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda osnovan je 1944. godine. Podaci o njegovom daljem razvoju isti su kao kod tvorca fonda pod rednim brojem 180.
U sastav Opštine Omoljica ušli su 20. avgusta 1955. godine Banatski Brestovac i Ivanovo, a 1959. godine svi zajedno ušli su u sastav Opštine Pančevo.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je u nesređenom stanju preuzeta od mesnih kancelarija u Banatskom Brestovcu, Ivanovu i Omoljici 1964. i 1968. godine. Registraturski je sređena u toku 1969. godine. Zapisnik o izlučenom bezvrednom registraturskom materijalu priložen je sumarnom inventaru.

 
       
 

197.1.

 Narodni odbor opštine Omoljica (1944-1959)

Spisi:
Kutija 48 (1944-1959)

Knjige:
Svezaka 149 (1944-1959)
Od toga:

 1. Zapisnika 5 (1950-1959)
 2. Delovodnika 34 (1944-1959)
 3. Registara 19 (1945-1959)
 4. Računska knjiga 71 (1947-1959)
 5. Ostalih knjiga - 20 svezaka (1947-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Statuti opštine, zapisnici sa sednica Odbora, zapisnici o dodeljivanju zemljišta; odluke o konfiskaciji i kolonizaciji; otkup žitarica; spisi zemljišnog fonda; rešenja o oktupu individualnih poseda; izborni materijali; arbitražni spisi; obrtne dozvole; prijave i odjave radnji; budžet opštine; investicije; društveni plan; kupoprodajni i darovni ugovori, tehnički elaborati; platni spiskovi i sl.

Spisi su skoro u potpunosti sačuvani.
Knjige su većim delom sačuvane.

 
       
 

197.2.

 Mesna kancelarija - Banatski Brestovac (1955-1959)

Spisi:
Kutija 10 (1955-1959)

Knjige:
Svezaka 8 (1955-1959)
Od toga:

 1. Delovodnika 3 (1955-1959)
 2. Registra 2 (1957)
 3. Računska knjiga 1 (1959)
 4. Ostalih knjiga - 2 sveske (1956-1957)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Zapisnici o proceni nekretnina; uverenja za dečji dodatak; spisi opšte i poverljive administracije; izveštaji upućeni opštinskom organu i sl.

Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su polovično sačuvane.

 
       
 

197.3.

 Mesna kancelarija - Ivanovo (1955-1959)

Spisi:
Kutija 5 (1955-1959)

Knjige:
Svezaka 17 (1955-1958)
Od toga:

 1. Delovodnika 3 (1955-1958)
 2. Računskih knjiga 12
 3. Ostalih knjiga - 2 sveske (1957-1958)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Zapisnici o popisu i proceni nekretnina; uverenja o posedovanju nekretnina; rešenja zemljišno-knjižnog suda; platni spiskovi; zapisnici sa zborova birača; spisi opšte administracije i sl.

Spisi su polovično sačuvani.
Knjige su manjim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009