Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(198)

 Narodni odbor opštine Opovo (1944-1959)

    Spisi:
Kutija 20 (1944-1959)
Knjige:
Svezaka 30 (1945-1959)
Od toga:
  1. Delovodnika 10 (1947-1959)
  2. Registara 9 (1948-1958)
  3. Računske knjige 2 (1945-1953)
  4. Ostalih knjiga - 9 svezaka (1945-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Uputstva Sreskog narodnog odbora u Pančevu; zapisnici uviđaja smrtnih slučajeva; proglašenja udarnika; zaostavštine; platni spiskovi, karakteristike; izveštaji u vezi sa otkupom žitarica, kupoprodajni ugovori; dokumenti o otpustima iz logora; prijave za izdavanje radnih knjižica; konfiskacija, rešenja zemljišno-knjižnog suda; izborni materijali; zapisnici sa sednica Odbora; poverljiva arhiva; rešenja stambenog fonda; tehnički elaborati, adaptacije i lokacije, građevinske dozvole; arhiva Osnovne organizacije KPJ; školska svedočanstva; revizioni nalazi; spisi agrarane reforme; građevinske dozvole i sl.

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda osnovan je 1944. godine.Podaci o njegovom daljem razvoju isti su kao kod tvorca fonda pod rednim brojem 180.
U sastav Opštine Opovo ušla je 1955. godine Baranda, a 1. jula 1957. godine Sakule i Sefkerin.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet 14. maja 1966. godine u nesređenom stanju. Prilikom sređivanja izlučen je zapisnički bezvredni registraturski materijal. Veliki deo građe ovog fonda iz perioda 1944-1954. uništen je u registraturi na taj način što je predat "Otpadu".

Stepen sačuvanosti:
Spisi su polovično sačuvani.
Knjige su većim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009