Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(199)

 Narodni odbor opštine Uzdin (1944-1959)

    Spisi:
Kutije 23 (1944-1959)
Knjige:
Svezaka 28 (1950-1959)
Od toga:
  1. Delovodnika 16 (1952-1959)
  2. Registara 8 (1950-1957)
  3. Računske knjige 2 (1952-1953)
  4. Ostalih knjiga - 2 sveske (1955-1959)

Na srpskohrvatskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar. - 1 sveska (1944-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica Veća proizvođača, zapisnici o sprovođenju arondacije zemljišta za Seljačku radnu zadrugu "Unirea", kao i zapisnici o sprovođenju arondacije ostalog zemljišta; rešenja o zameni zemljišta; rešenja o podizanju stambenih zgrada; spiskovi članova odborničkih komisija; spiskovi članova zadruge i spiskovi službenika; građevinski elaborati; poverljiva i opšta arhiva.

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda je osnovan 1944. godine. Podaci o njegovom daljem razvoju isti su kao kod tvorca fonda pod rednim brojem 180. Teritorijalna nadležnost organa vlasti prostirala se u periodu 1944-1952. samo na naseljeno mesto Uzdin, a u periodu 1952-1959. i na naseljeno mesto Putnikovo. Od oktobra 1944. do 2. oktobra 1946. godine Opština Uzdin pripadala je Kovačičkom srezu. Tada je ponovo formiran Kovačički srez i Opština Uzdin je ušla u njegov sastav. Od konačnog ukidanja Kovačičkog sreza, 17. septembra 1952. godine, do 31. decembra 1959. Opština Uzdin nalazila se u sastavu Pančevačkog sreza.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta sredinom 1967. godine, a registraturski je sređena decembra iste godine. Prilikom sređivanja izlučen je bezvredni registraturski materijal.

Stepen sačuvanosti:
Spisi iz perioda 1952-1959. su skoro u potpunosti sačuvani, a od 1944. do 1952. fragmentarno.
Knjige su većim delom sačuvane; nedostaju knjige iz perioda 1944-1952.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009