Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(203)

 Skupština opštine Pančevo (1944-1965)

    Spisi:
Kutija 9, fascikla 2557 (1944-1965)

Knjige:
Sveske 1184 (1944-1965)

Na srpskom.
Nesređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisi u vezi sa izborima i organizacijom rada narodnih odbora, zapisnici sa sednica skupština, veća, saveta i komisija; naredbe i raspisi viših organa; prikupljanje podataka o izbeglicama i doseljenicima; izbor sudija i presuditelja, donošenje budžeta i završnih računa, ubiranje poreza, izveštaji o setvi; osnivanje lokalnih privrednih preduzeća i ustanova; spisi u vezi sa nacionalizacijom i kolonizacijom; dokumenti koji se odnose na kulturni život grada; kupoprodajni ugovori; ostavinski spisi; personalni dosijei; stambena izgradnja; rešenja o dodeli stanova; statuti i ostali normativni akti i sl.

Istorijat tvorca fonda

Ilegalni Mesni narodnooslobodilački odbor u Pančevu formiran je 8. juna 1944. godine, a Gradski narodnooslobodilački odbor u februaru 1945. godine. Odbor je imao skupštinske odbore koje je birala i imenovala Skupština. Njih su početkom 1946. godine smenile komisije. Polovinom iste godine Gradski narodnooslobodilački odbor postao je Gradski narodni odbor, a 2. oktobra Odbor je dobio status Sreskog narodnog odbora. Ovom prilikom Pančevo je bilo izdvojeno iz sastava administrativnih srezova. Gradski narodni odbor je 1949. godine promenio naziv u Narodni odbor grada, godine 1952. u Narodni odbor gradske opštine, a 1. septembra 1955. godine u Narodni odbor opštine. Teritorijalna nadležnost Skupštine opštine Pančevo prostire se na područja naseljenih mesta: Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Dolovo, Glogonj, Ivanovo, Jabuka, Kačarevo, Omoljica, Pančevo, Starčevo i Vojlovica.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzimana u više mahova u periodu od 1961. do 1971. godine. Zapisnici o preuzetoj građi evidentirani su u dosijeu fonda.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009