Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(210)

 Sreska komisija za ratnu štetu - Pančevo (1945-1947)

    Spisi:
Svežnjeva 90 (1945-1947)

Knjige:
Sveske 4 (1945-1947)
Od toga:
  1. Registra 3 (1945-1947)
  2. Ostalih knjiga – 1 sveska (1945-1947)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1945-1947)

Osnovne karakteristike sadržaja

Prijave ratne štete narodnih odbora: Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Baranda, Borča, Crepaja, Debeljača, Dolovo, Glogonj, Idvor, Ivanovo, Jabuka, Jarkovac, Kovačica, Krnjača, Omoljica, Opovo, Ovča, Padina, Pančevo, Sakule, Sefkerin, Starčevo, Tomaševac, Uzdin i Vojlovica. Prijave ratne štete gradova: Banja Luka, Beograd, Čakovec, Ćuprija, Novi Sad, Sarajevo, Zagreb, Zemun itd. Prijave o licima lišenim života i o nestalim licima.

Istorijat tvorca fonda

Sreska komisija za ratnu štetu u Pančevu osnovana je juna 1945. godine. Rad ove komisije bio je regulisan Pravilnikom o prijavljivanju i utvrđivanju ratne štete Uputstva za rad mesnih narodnih odbora i sreskih komisija za ratnu štetu oko prijava i proveravanja prijava i procene ratne štete. Aprila 1946. godine komisija je bila spojena sa Gradskom komisijom za ratnu štetu u jednu jedinstvenu komisiju – Komisiju za ratnu štetu za srez i grad Pančevo.
Tvorac fonda prestao je sa radom oktobra 1947. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je sređen 1961. godine. Nema podataka o izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su polovično sačuvani.
Knjige su manjim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009