Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(218)

 Narodni odbor opštine Janošik (1945-1955)

    Spisi:
Kutija 1 (1945-1955)

Knjige:
Sveske 24 (1946-1955)
Od toga:
  1. Zapisnika 2 (1946-1952)
  2. Delovodnika 12 (1946-1955)
  3. Registra 4 (1949-1955)
  4. Ostalih knjiga – 5 svezaka (1952-1955)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1945-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Akti opštinskih organa uprave, poverljiva arhiva, arhiva vojne stanice; izvodi iz zapisnika sa sednica Mesnog narodnog odbora; agrarna reforma i kolonizacija; otkup žitarica, trgovina i snabdevanje.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o osnivanju i razvoju tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 180.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet od Skupštine opštine Alibunar 1967. godine. Sređen je 1968. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009