Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(222)

 Narodni odbor opštine Glogonj (1945-1957)

    Spisi:
Kutija 28 (1949-1957)

Knjige:
Svezaka 111 (1945-1957)
Od toga:
  1. Zapisnika 2 (1947-1953)
  2. Delovodnika 29 (1945-1957)
  3. Registara 12 (1947-1957)
  4. Računskih knjiga 58 (1946-1957)
  5. Ostalih knjiga – 10 svezaka (1945-1957)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1945-1957)

Osnovne karakteristike sadržaja

Statut opštine; zapisnici sa sednica; odluke; budžet, društveni plan i fondovi; završni računi; ugovori o radu; elektrifikacija mesta; ugovori i rešenja o prodaji kuća; kupoprodajni, darovni i deobni ugovori; platni spiskovi; personalni podaci; spisi opšte administracije i sl.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o osnivanju i razvoju tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 180.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta u delimično sređenom stanju od Mesne kancelarije Glogonj 1967. godine. Registraturski je sređena 1969. godine. Zapisnik o izlučenom registraturskom materijalu nalazi se u dosijeu fonda.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su u potpunosti sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009