Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(227)

 Narodni odbor opštine Banatski Karlovac (1945-1959)

    Spisi:
Kutija 61 (1945-1959)

Knjige:
Sveske 123 (1948-1959)
Od toga:
 1. Zapisnika 2 (1950-1952)
 2. Delovodnik 51 (1948-1949)
 3. Registara 10 (1954-1959)
 4. Računskih knjiga 55 (1949-1959)
 5. Ostalih knjiga – 5 svezaka (1956-1959)

Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1945-1959)

Organizacije jedinice ili serije:

 1. Narodni odbor opštine Banatski Karlovac
 2. Mesna kancelarija – Nikolinci

Istorijat tvorca fonda

Mesni narodnooslobodilački odbor Banatski Karlovac osnovan je oktobra 1944. godine. Ovaj naziv promenjen je oktobra 1946. godine u Mesni narodni odbor, a aprila 1947. zbog promene naziva mesta u Mesni narodni odbor Rankovićevo. U aprilu 1952. godine Mesni narodni odbor Rankovićevo prerastao je u Narodni odbor opštine Banatsko Rankovićevo. Mesto je 1954. godine ponovo dobilo naziv Banatski Karlovac, tako da je Odbor postojao pod nazivom Narodni odbor opštine Banatski Karlovac sve do 1959., kada je Opština ušla u sastav Opštine Alibunar. Teritorijalna nadležnost prostirala se od 1944. do 1957. samo na naseljeno mesto Banatski Karlovac, a od 1. jula 1957. godine i na naseljeno mesto Nikolinci. Od 1944. do 1955. Banatski Karlovac je pripadao Alibunarskom, a od 1955. do 1959. Vršačkom srezu.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je delimično preuzeta od Skupštine opštine Alibunar, a delimično od Istorijskog arhiva Bela Crkva. Sjedinjena je u jedan fond 1970. godine.

 
       
 

227.1.

 Narodni odbor Opštine Banatski Karlovac (1945-1959)

Spisi
Kutija 59 (1945-1959)

Knjige:
Svezaka 112 (1948-1959)
Od toga:

 1. Zapisnika 2 (1950-1952)
 2. Delovodnika 45 (1948-1959)
 3. Registara 10 (1954-1959)
 4. Računskih knjiga 50 (1949-1959)
 5. Ostalih knjiga – 5 svezaka (1956-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Statut i ostali normativni akti; elaborat o ukidanju Opštine Nikolinci; zapisnici sa sednica Odbora; akti i koncepti organa uprave, poverljiva arhiva; spisi o agrarnoj reformi i kolonizaciji, dokumentacija o opštoj narodnoj imovini i zemljišnom fondu; predmeti starateljstva i socijalne zaštite; odobrenja privatnim zanatlijama, kupoprodajni, darovni i drugi ugovori; dokumentacija opštinskih fondova, personalna dokumentacija, platni spiskovi; stambena izgradnja i investicije, budžet, završni računi budžetskih ustanova, društveni plan.

Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
       
 

227.2.

 Mesna kancelarija – Nikolinci (1957-1959)

Spisi:
Kutije 2 (1957-1959)

Knjige:
Svezaka 11 (1957-1959)
Od toga:

 1. Delovodnika 6 (1957-1959)
 2. Računskih knjiga 5 (1957-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Koncepti i akti Mesne kancelarije iz naznačenog perioda sa odgovarajućim delovodnicima i evidencijama.

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009