Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(228)

 Narodni odbor opštine Banatsko Novo Selo (1945-1959)

    Spisi:
Kutije 34 (1946-1959)

Knjige:
Sveske 103 (1945-1959)
Od toga:
  1. Delovodnika 17 (1945-1959)
  2. Registara 15 (1945-1958)
  3. Računskih knjiga 58 (1948-1959)
  4. Ostalih knjiga – 13 svezaka (1945-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1945-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Odluke o utvrđivanju agrarnih subjekata, zaključci zemljišnog fonda u korist agrarnih interesenata, odluke o dodeljivanju zemljišta iz zemljišnog fonda; skice starih i novih arondiranih površina, spiskovi lica čija je zemlja arondirana , spiskovi sa rešenjima o zameni zemljišta, ugovori o zameni zemljišta; uzurpacija zemljišta za puteve; rešenja o arondaciji; smrtovnice; uverenja za dečije dodatke; spiskovi zanatlija, odjave zanatskih radnji, obrtne dozvole; personalni dokumenti; statut opštine; zapisnici sa sednica Odbora; platni spiskovi; kupoprodajni, deobni i darovni ugovori; rešenja o dodeli placeva za izgradnju kuća; tehnički elaborati; budžet opštine; završni računi; izborni materijali, spisi opšte administracije i sl.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda je nosio naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. bio je Narodni odbor opštine. U sastav opštine Pančevo Banatsko Novo Selo ušlo je 31. decembra 1959. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta od Mesne kancelarije Banatsko Novo Selo 19. novembra 1968. godine u ukupnoj količini od 34 dužinska metra. Fond je registraturski sređen 1969. godine. Zapisnik o izlučenom bezvrednom registraturskom materijalu priključen je dosijeu fonda. Izlučeno je 14 dužinskih metara.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
       
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009