Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(231)

 Okružni sud - Pančevo (1946-1960)

    Spisi:
Fascikla 148 (1945-1960)

Organizacione jedinice ili serije:

  1. Građanski predmeti
  2. Krivični predmeti

Istorijat tvorca fonda

Okružni sud Pančevo je osnovan 1945. godine. Rad tvorca fonda, sa proširenim teritorijalnim nadležnostima nad sreskim sudovima u Vršcu, Beloj Crkvi i Plandištu, je još u toku.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta samo delimično od tvorca fonda i to u dva maha – juna 1966. i novembra 1968. godine, u nesređenom stanju. Preuzete su kategorije: građanski žalbeni i razni predmeti; krivični žalbeni predmeti; izviđajni, istražni i krivični predmeti maloletnika; krivičnog veća i razni krivični predmeti. Sve preuzete kategorije su iz različitog vremenskog perioda i nekompletne. Ostali deo spisa nalazi kod tvorca fonda ili je uništen i razvučen prilikom premeštanja. Knjige nisu preuzete.

 
       
 

231.1.

 Građanski predmeti (1945-1960)

Spisi:
Fascikla 83 (1945-1960)
Na srpskom.
Nesređen.

Građanski žalbeni i razni predmeti sa oznakama "Gž" i "Rp".

Spisi su većim delom sačuvani.

 
       
 

231.2.

 Krivični predmeti (1945-1958)

Spisi:
Fascikla 65 (1945-1958)

Na srpskom.
Nesređen.

Krivični žalbeni predmeti, istražni, izviđajni, krivični predmeti maloletnika, razni krivični predmeti. Ovi predmeti označeni su sa : "Kž, Kio, Kri, Km, Kr, Kv".
Spisi su polovično sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009