Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(236)

 Reonska katastarska uprava - Pančevo (1945-1961)

    Spisi:
Kutija 5, fascikla 48, svežnja 34 (1953-1961)

Knjige:
Svezaka 112 (1872-1961)
  1. Delovodnika 2 (1957-1959)
  2. Katastarske knjige 102 (1872-1958)
  3. Ostalih knjiga – 8 svezaka (1955-1961)

Na nemačkom, mađarskom i srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1872-1961)

Osnovne karakteristike sadržaja

Rasporedna rešenja o vraćanju zemlje domaćinstvima i bivšim zadrugarima; rasporedna rešenja o kolonizaciji; kupoprodajni i darovni ugovori; rešenja o arondaciji zemljišta, odluke o eksproprisanim površinama, dokumenti i konfiskacija poseda, rešenja o nacionalizaciji; sudska rešenja o prenosu vlasništva, ostavinska rešenja, odluke agrarnih interesenata; posedovni listovi gazdinstava, odluke o konačnom dodeljivanju zemljišta, spiskovi parcela po klasama i kulturi, rešenja poljoprivrednog zemljišnog fonda, pripisi i otpisi.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o osnivanju i razvoju tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 217. Pančevačka katastarska uprava obuhvatala je katastarske opštine Barandu, Banatsko Novo Selo, Brestovac, Debeljaču, Dolovo, Dubicu, Glogonj, Idvor, Ivanovo, Jabuku, Jarkovac, Kačarevo, Kovačicu, Omoljicu, Opovo, Ovču (jedan deo), Padinu, Pančevo, Sakule, Sefkerin, Starčevo, Uzdin i Vojlovicu.
Na osnovu Rešenja Skupštine sreza Pančevo, br. 02-9513/1-1963. godine, imenovana je Komisija za vanredni popis imovine i materijala sreskih ureda za katastar radi predaje Skupštinama opština Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Pančevo, Plandište, Uljma i Vršac. Sreska skupština Pančevo, na svojoj sednici od 12. decembra 1963. godine, donela je Odluku o ukidanju sreskih ureda za katastar.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet 1963. godine. Izlučen je bezvredni registraturski materijal. Katastarski materijali starijeg porekla integrisani su u fond

Stepen sačuvanosti:
Spisi su fragmentarno sačuvani. Nedostaju spisi do 1953. godine.
Knjige su većim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009