Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(336)

 Narodni odbor opštine Padina (1946-1959)

    Spisi:
Kutija: 31 (1946-1959)

Knjige:
Svesaka: 45 (1946-1959)

Od toga:
  1. Zapisnik 1 (1946-1947)
  2. Delovodnik 31 (1946-1959)
  3. Registara 8 (1947-1957)
  4. Računske knjige 4 (1950-1959)
  5. Ostalih knjiga - 1 sveska (1948)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1946-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica Saveta za privredu i komunalne poslove, kao i sa sednica zborova birača; registracije ustanova sa samostalnim finansiranjem i njihovi završni računi; platni spiskovi, ugovori i rešenja radnika i učitelja, školski izveštaji; rešenja za utvrđivanje radnog staža; dokumenti starateljstva; kupoprodajni i darovni ugovori; rešenja o zaostavštini i nasleđu; uverenja o dobijanju agrara; rešenja o dodeli placeva, građevinske dozvole i kopije planova, tehnički elaborati i sl.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda je nosio naziv Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. godine bio je Narodni odbor opštine. U sastav opštine Kovačica Padina je ušla 1959. godine. Teritorijalna nadležnost lokalnog organa vlasti obuhvatala je u periodu 1944-1957 samo naseljeno mesto Padinu, a posle 1957. godine i naseljeno mesto Samoš.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta od Skupštine opštine Kovačica 26. oktobra 1963. godine. Registraturski je sređen januara 1968. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009