Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(399)

 Narodni odbor opštine Seleuš (1950-1955)

    Spisi:
Kutija: 1 (1950-1955)

Knjige:
Svezaka: 3 (1954-1955)
Od toga:
  1. Računske knjige 3 (1954-1955)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1950-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica odbora i zborova birača; predmeti starateljstva; bilansi i završni računi.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda je nosio naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. godine Mesni narodni odbor. Do avgusta 1955. godine bio je Narodni odbor opštine.
U sastav Opštine Alibunar Seleuš je ušao 1955. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta 1968 godine. Registraturski je sređena juna iste godine. Od tri dužna metra, a posle izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala, ostala je jedna kutija.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009