Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(412)

 Narodni odbor opštine Vojlovica (1952-1955)

    Spisi:
Kutije: 4 (1952-1955)

Knjige:
Svesaka: 60 (1952-1955)
Od toga:
  1. Delovodnika 10 (1952-1955)
  2. Registara 5 (1952-1955)
  3. Računska knjiga 31 (1953-1955)
  4. Ostalih knjiga - 14 svesaka (1952-1955)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1952-1955)

Osnovne karakteristike sadržaja

Statut, odluke i ostali normativni akti Narodnog odbora opštine; zapisnici sa zborova birača; izborni materijali; budžet i završni računi; spisi opšte i poverljive administracije i sl.

Istorijat tvorca fonda

Na osnovu Zakona o podeli teritorije Narodna republike Srbije na opštine, gradove i srezove Pančevo je dobilo status Gradske opštine sa sedištem Narodnog odbora opštine u Pančevu i Vojlovici. Rad tvorca fonda prestao je 31. avgusta 1955. godine kada je Vojlovica ušla u sastav pančevačke opštine.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je registraturski sređen 1970. godine. Zapisnik o izlučenom bezvrednom registarturskom materijalu priložen je sumarnom inventaru.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009