Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ]
 

(758)

 Nemačko-banatski graničarski puk broj 12 (1756-1872)

    Spisi:
Kutija 323 ( 1756-1874 )

Knjige:
Svezaka 331 ( 19-19 )
Od toga:
 • Pančevo
  Delovodnika 36 (1795-1867)
  Registra 20 ( 1805 – 1863 )
  Računskih knjiga 56 ( 1791-1866)
  Ostalih knjiga 6 ( 1787-1873)
 • Kompanija No. 1 Tomaševac
  Delovodnika 3 (1868-1871)
  Ostalih knjiga 6 ( 1850-1871)
 • Kompanija No. 2 Perlez
  Delovodnika 2 (1868-1871)
  Registri 1 ( 1870 – 1871 )
  Računskih knjiga 2 ( 1861-1872)
 • Kompanija No. 3 Opovo
  Delovodnika 16 (1840-1871)
  Registri 7 ( 1842 – 1869 )
  Računskih knjiga 8 ( 1857-1870)
 • Kompanija No. 4 Glogonj
  Delovodnika 10 (1827-1870)
  Registri 3 ( 1835– 1840 )
  Računskih knjiga 1 ( 1866-1872)
  Ostale knjige 3 ( 1843-1871 )
 • Kompanija No. 6 Uzdin
  Delovodnika 20 (1850-1872)
  Registri 1 ( 1868 )
  Računskih knjiga 5 ( 1857-1871)
  Ostale knjige 8 ( 1831-1871 )
 • Kompanija No. 7 Antalfalva ( Kovačica ) i Omoljica
  Delovodnika 31 (1829-1870)
  Registri 4 ( 1862– 1872 )
  Računskih knjiga 7 ( 1844-1869)
  Ostale knjige 35 ( 1845-1872 )
 • Neidentifikovane kompanije 31

Na nemačkom i latinskom jeziku
Sređen

Osnovne karakteristike sadržaja

Kupoprodajni ugovori, darovanje zemlje u zakup, snabdevanje vojske odećom, izveštaji o stanju dudova, popisi porodica koje ne poseduju stanarsko pravo, molbe za izdavanje vandrovki, izdavanje livada i pašnjaka u zakup, nabavka materijala za izgradnju škola, smrtovnice, isplatne liste oficira i podoficira, odobrenja za kupovinu voćnjaka, molbe za izdavanje pasoša, određivanje penzija graničarskim porodicama, raspodela ogrevnog drveta, molbe za izdavanje lovačkih dozvola, izveštaji o trgovini, molbe za otvaranje trgovačkih radnji, opomene zbog neplaćanja poreza, poternice za ukradenim konjima i drugo.

Istorijat tvorca fonda

Jedna mešovita komisija je 1. maja 1764. godine preuzela upravu od zemaljske milicije, pa je ubrzo potom u Banatu zavedena vojna uprava. Ona je uzela na sebe i naseljavanje jednog nemačkog puka.
Tako je već sledeće 1765. godine osnovan Nemačko-banatski graničarski puk. On se 1783. godine sastojao od 12 četa ( kompanija ) a zauzimao je teritoriju od 42 kvadratne milje.
Godine 1838. uzete su od Nemačko-banatskog graničarskog puka Deliblatska i Alibunarska kompanija, a kada je 23. maja 1845. godine Ilirsko-banatski graničarski bataljon prerastao u Ilirsko-banatski graničarski puk, oduzeta su od Nemačko.banatskog graničarskog puka i sledeća mesta: Ilandža, Ferdinandsorf, Petrovo selo, Seleuš, Samoš, Margitica, Dobrica, Dolovo, koja su pripojena novom puku, kao i ostrvo Ostrava koje je kasnije vraćeno.

Istorijat arhivskog fonda

Građa fonda je preuzeta restitucijom na osnovu zahteva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata od Republike Austrije. Fond se nalazio u Dvorskom komorskom arhivu u Beču, odakle je prenet u Vojvođanski arhiv u Novom Sadu. Od 1988. godine fond je prenet u Istorijski arhiv u Pančevu kao stvarno nadležni arhiv..

Stepen sačuvanosti:
Spisi su manjim delom sačuvani a knjige su polovično sačuvane.
Količina: 85 dužnih metara.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009