Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               
   

Fondovi i zbirke :::

Arhivski fondovi koji su proglašeni
za kulturno dobro od izuzetnog značaja

Fondovi i zbirke od izuzetnog značaja
Fondovi i zbirke od velikog značaja
Mikrofilmovana građa
   
Rbr Oznaka Naziv fonda ili zbirke
1 (1) Zbirka profesora Đorđa Živanovića (1775-1946)
2 (4) Magistrat municipalnog grada Pančeva (1794-1918)
(Pancsova Törvényhatósági Jogú Város Tanácsa)
3 (23) Kraljevski sudbeni sto - Pančevo (1873-1918)
(Királyi Törvényszék, Pancsova)
4 (91) Okružni sud - Pančevo (1919-1941)
5 (149) Gradsko poglavarstvo - Pančevo (1941-1944)
(Stadverwaltung - Pantshowa)
6 (152) Okružni sud - Pančevo (1941-1944)
7 (171) Komanda mesta - Kovin (1944-1945)
8 (172) Komanda mesta - Pančevo (1944-1945)
9 (173) Komanda područja broj 3 - Pančevo (1944-1945)
10 (174) Komanda područja broj 4 - Vršac (1944-1945)
11 (175) Mesni narodnooslobodilački odbor - Vojlovica (1944-1946)
12 (176) Okružni narodnooslobodilački odbor - Pančevo (1944-1946)
13 (180) Narodni odbor opštine Banatski Brestovac (1944-1955)
14 (181) Narodni odbor opštine Idvor (1944-1955)
15 (182) Narodni odbor opštine Ivanovo (1944-1955)
16 (183) Narodni odbor opštine Jabuka (1944-1955)
17 (184) Narodni odbor opštine Novi Kozjak (1944-1955)
18 (185) Narodni odbor opštine Starčevo (1944-1955)
19 (189) Narodni odbor opštine Dobrica (1944-1957)
20 (190) Narodni odbor opštine Nikolinci (1944-1957)
21 (191) Narodni odbor opštine Crepaja (1944-1959)
22 (192) Narodni odbor opštine Debeljača (1944-1959)
23 (193) Narodni odbor opštine Dolovo (1944-1959)
24 (194) Narodni odbor opštine Ilandža (1944-1959)
25 (195) Narodni odbor opštine Kovačica (1944-1959)
26 (196) Narodni odbor opštine Lokve (1944-1959)
27 (197) Narodni odbor opštine Omoljica (1944-1959)
28 (198) Narodni odbor opštine Opovo (1944-1959)
29 (199) Narodni odbor opštine Uzdin (1944-1959)
30 (200) Narodni odbor opštine Kovin (1944-1960)
31 (203) Skupština opštine Pančevo (1944-1965)
32 (205) Sreska komisija za ratnu štetu - Kovin (1945)
33 (210) Sreska komisija za ratnu štetu - Pančevo (1945-1947)
34 (217) Reonska katastarska uprava - Kovin (1945-1953)
35 (218) Narodni odbor opštine Janošik (1945-1955)
36 (219) Narodni odbor opštine Sakule (1945-1955)
37 (220) Narodni odbor opštine Samoš (1945-1955)
38 (222) Narodni odbor opštine Glogonj (1945-1957)
39 (227) Narodni odbor opštine Banatski Karlovac (1945-1959)
40 (228) Narodni odbor opštine Banatsko Novo Selo (1945-1959)
41 (229) Narodni odbor opštine Vladimirovac (1945-1959)
42 (231) Okružni sud - Pančevo (1946-1960)
43 (236) Reonska katastarska uprava - Pančevo (1945-1961)
44 (336) Narodni odbor opštine Padina (1946-1959)
45 (399) Narodni odbor opštine Seleuš (1950-1955)
46 (401) Narodni odbor opštine Kačarevo (1950-1959)
47 (412) Narodni odbor opštine Vojlovica (1952-1955)
48 (478) Okružni privredni sud - Pančevo (1956-1959)
49 (758) Nemačko-banatski graničarski puk broj 12 (1756-1872)
 
         
         
         
         
 
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009