Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               
   

Fondovi i zbirke :::

Mikrofilmovana građa

Fondovi i zbirke od izuzetnog značaja
Fondovi i zbirke od velikog značaja
Mikrofilmovana građa
   

Mikrofilmovi matičnih knjiga

Matične knjige, kao specifičan oblik javnoprivatnih dokumenata postoje na području južnog Banata još od početka 18 veka, i spadaju u red najstarijih matica u našoj zemlji Sve do 1895. godine matične knjige su vodile jedino crkve (sve konfesije, pravoslavne, katoličke, reformatska, jevrejske, rumunske-pravoslavne, evangelističke i druge), a najstarije matične knjige potiču iz 1716. godine, kada je područje južnog Banata oslobođeno od turske vlasti. Tek 1895. godine, uvođenjem matičnog zvanja kao javne službe stvorena je obaveza da matične knjige vode i državni organi čime su ovi podaci postali zaštićeni od strane države.
Prema utvrđenom stanju na teritoriji pet opština (u matičnim službama ) koje pokriva Istorijski arhiv u Pančevu je smešteno ukupno 584 knjige. Obilascima je utvrđeno da su većina ovih knjiga u veoma lošem fizičkom stanju, sa lošim povezom, napadnute vlagom i gljivicama, i sa zapisima koji se već jako teško čitaju.
Ovo nas je nateralo da, ne vodeći računa o potrebi lečenja i konzervacije matičnih knjiga, otpočnemo sa njihovim hitnim i neodložnim mikrofilmovanjem.
Tako je 1994. godine otpočelo mikrofilmovanje svih crkvenih matičnih knjiga koje su smeštene u matičnim službama opštine Pančevo (Pančevo, Jabuka, Glogonj, Kačarevo, Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac, Ivanovo, Vojlovica, Dolovo i Banatsko Novo Selo).
Odmah po završetku mikrofilmovanja za opštinu Pančevo, još u toku 1998. godine otpočelo se, uz pomoć Rafinerije nafte i radnika opštinske uprave mikrofilmovanje matičnih knjiga iz opštine Kovačica (Kovačica, Crepaja, Debeljača, Idvor, Padina, Uzdin i Samoš). Ukupno je snimljeno 85 knjiga sa oko 35.000 snimaka. Ovo snimanje je završeno početkom 2002. godine.
Trenutno Istorijski arhiv je otpočeo sa snimanjem matičnih knjiga opštine Kovin i do kraja godine će biti završeno snimanje 21 knjige Bavaništa.
Sve snimljene matične knjige su urađene na rolni 16 mm i smeštene se u metalni orman kao zaštitna kopija.

 
       
    Spisak:
Banatski
Brestovac
Bavanište Crepaja Debeljača
Dolovo Glogonj Idvor Ivanovo
Jabuka Kovačica Kovin Omoljica
Padina Pančevo Samoš Starčevo
      Vojlovica
 
       
               
         
    Banatski Brestovac Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1874-1890. 28
rođenih 1891-1910. 28
rođenih 1910-1932. 28
rođenih 1910-1932. 29
umrlih 1806-1858. 30
umrlih 1888-1909. 31
umrlih 1910-1945. 31
venčanih 1815-1865. 29
venčanih 1865-1891. 29
venčanih 1892-1918. 29
venčanih 1919-1944. 29
Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1779-1798. 27
rođenih 1798-1810. 27
rođenih 1822-1830. 27
rođenih 1831-1845. 27
rođenih 1845-1852. 27
krštenih 1852-1895. 30
umrlih 1779-1797. 29
umrlih 1797-1812. 29
umrlih 1812-1822. 30
umrlih 1822-1831. 30
umrlih 1831-1847. 30
umrlih 1847-1852. 30
umrlih 1852-1895. 31
venčanih 1779-1821. 29
venčanih 1822-1852. 29
venčanih 1852-1895. 29
 
               
    Bavanište
protokol raspon
godina
broj
rolne
    66
    67
    68
    69
    70
   
               
    Crepaja Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1798-1808. 47
rođenih 1809-1821. 47
rođenih 1821-1834. 47
rođenih 1821-1834. 48
rođenih 1834-1844. 48
rođenih 1844-1852. 48
rođenih 1852-1864. 48
rođenih 1864-1882. 48
krštenih 1864-1882. 49
krštenih 1882-1895. 49
Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1821-1837. 49
umrlih 1821-1837. 50
umrlih 1837-1849. 50
umrlih 1849-1852. 50
umrlih 1852-1869. 50
umrlih 1870-1895. 50
venčanih 1821-1850. 49
venčanih 1850-1852. 49
venčanih 1852-1887. 49
venčanih 1887-1895. 49
 
               
    Debeljača
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1794-1838. 57
rođenih 1849-1850. 57
rođenih 1856-1875. 57
rođenih 1875-1888 57
rođenih 1888-1908. 57
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1805-1827. 57
umrlih 1849-1855. 57
umrlih 1855-1875. 57
umrlih 1875-1893. 56
umrlih 1875-1893. 57
venčanih 1849-1860. 56
venčanih 1860-1875. 56
venčanih 1875-1899. 56
 
               
    Dolovo Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1790-1812. 32
rođenih 1812-1821. 32
rođenih 1821-1830. 32
rođenih 1830-1836. 32
rođenih 1836-1840. 32
rođenih 1836-1840. 33
rođenih 1841-1846. 33
rođenih 1846-1850. 33
rođenih 1850-1852. 33
rođenih 1852-1871. 33
rođenih 1852-1885. 33
rođenih 1852-1885. 34
rođenih 1871-1895. 34
rođenih 1885-1895. 34

Rumunska crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1872-1886. 38
rođenih 1886-1902. 38
umrlih 1872-1883. 39
umrlih 1883-1915. 39
venčanih 1872-1949. 38
Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1794-1815. 35
umrlih 1815-1821. 35
umrlih 1821-1830. 35
umrlih 1821-1830. 36
umrlih 1830-1839. 36
umrlih 1839-1843. 36
umrlih 1843-1847. 36
umrlih 1847-1852. 36
umrlih 1847-1852. 37
umrlih 1852-1871. 37
umrlih 1852-1871. 38
umrlih 1852-1885. 37
umrlih 1871-1895. 38
umrlih 1885-1895. 37
venčanih 1789-1812. 34
venčanih 1812-1821. 34
venčanih 1821-1839. 34
venčanih 1821-1839. 35
venčanih 1839-1852. 35
venčanih 1852-1879. 35
venčanih 1852-1895. 35
venčanih 1879-1895. 35
 
               
    Glogonj Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih
venčanih
umrlih
1831-1847. 23
rođenih
venčanih
umrlih
1831-1847. 24
rođenih 1765-1770. 20
rođenih 1770-1789. 20
rođenih 1789-1812. 20
rođenih 1812-1830. 20
rođenih 1847-1869. 21
rođenih 1869-1875. 21
rođenih 1875-1892. 21
rođenih 1875-1892. 22
rođenih 1892-1895. 22
umrlih 1848-1872. 24
umrlih 1872-1893. 24
umrlih 1893-1949. 24
umrlih 1893-1949. 25
venčanih 1852-1875. 22
venčanih 1875-1925. 22
venčanih 1875-1925. 23
Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1813-1839. 20
rođenih 1813-1839. 21
rođenih 1840-1852. 21
rođenih 1852-1867. 21
rođenih 1867-1895. 21
umrlih 1813-1842. 23
umrlih 1842-1852. 23
umrlih 1852-1867. 23
umrlih 1867-1896. 23
venčanih 1852-1867. 22
venčanih 1867-1948. 22
 
               
    Idvor Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1779-1791. 58
rođenih 1792-1800. 58
rođenih 1801-1812. 58
rođenih 1812-1829. 58
rođenih 1829-1837. 58
rođenih 1837-1846. 58
rođenih 1846-1852. 58
rođenih 1852-1888. 58
rođenih 1852-1888. 59
rođenih 1889-1896. 59

Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih-
krštenih
1877-1925. 60
rođenih-
krštenih
1877-1925. 61
Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1791-1807. 59
umrlih 1807-1826. 59
umrlih 1826-1836. 59
umrlih 1836-1845. 59
umrlih 1846-1852. 60
umrlih 1852-1888. 60
umrlih 1889-1896. 60
venčanih 1779-1811. 59
venčanih 1811-1824. 59
venčanih 1824-1852. 59
venčanih 1852-1896. 59
zajedničke 1829. 60
zajedničke 1842. 60
zajedničke 1845. 60
 
               
    Ivanovo Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
krštenih 1767-1794. 40
krštenih 1795-1831. 40
krštenih 1831-1863. 40
krštenih 1864-1877. 40
krštenih 1877-1888. 40
krštenih 1888-1894. 41
krštenih 1894-1910. 41

 
Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1766-1794. 40
umrlih 1795-1831. 40
umrlih 1830-1869. 42
umrlih 1870-1891. 42
umrlih 1891-1904. 42
venčanih 1767-1794. 40
venčanih 1795-1840. 40
venčanih 1840-1879. 41
venčanih 1880-1891. 41
venčanih 1892-1919. 41
venčanih 1892-1919. 42
venčanih 1840-1905. 42
 
               
    Jabuka Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1766-1800. 16
rođenih 1800-1816. 16
rođenih 1816-1835. 16
rođenih 1836-1954. 16
rođenih 1836-1954. 17
rođenih 1854-1864. 17
rođenih 1864-1879. 17
rođenih 1879-1890. 17
rođenih 1879-1890. 18
rođenih 1890-1911. 18
rođenih i
venčanih
1840-1905. 18
Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1767-1817. 19
umrlih 1816-1838. 19
umrlih 1839-1851. 19
umrlih 1852-1868. 19
umrlih 1868-1878. 19
umrlih 1868-1878. 20
umrlih 1878-1898. 20
venčanih 1766-1817. 19
venčanih 1816-1868. 19
venčanih 1868-1897. 19
 
               
    Kovačica Evangelistička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1786-1804. 51
rođenih 1805-1836. 51
rođenih 1837-1883. 51
rođenih 1884-1894. 51
rođenih 1894-1927. 51
rođenih 1894-1927. 52
Evangelistička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1805-1841. 51
umrlih 1842-1884. 52
umrlih 1885-1900. 52
venčanih 1805-1841. 51
venčanih 1842-1884. 52
venčanih 1885-1904. 52
 
               
    Kovin
protokol raspon
godina
broj
rolne
krštenih
i venčanih
1766-1775. 71
venčanih
i umrlih
1776-1808. 71
umrlih 1807-1851. 71
krštenih 1808-1836. 71
krštenih 1837-1861. 71
umrlih 1852-1871. 72
rođenih,
venčanih
i umrlih
1874-1899. 72
krštenih 1852-1886. 72
umrlih 1890-1914. 73
krštenih 1887-1900. 73
rođenih 1862-1887. 73
umrlih 1872-1890. 73
venčanih 1871-1926. 74
krštenih 1887-1895. 74
krštenih 1852-1885. 75
protokol raspon
godina
broj
rolne
  1874-1889. 75
  1776-1808. 76
  1808-1836. 76
  1808-1836. 77
  1887-1900. 77
  1887-1900. 78
  1872-1890. 78
  1890-1914. 79
  1890-1914. 79
 
               
    Omoljica Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1779-1792. 25
rođenih 1793-1829. 25
rođenih 1829-1839. 25
rođenih 1839-1848. 25
rođenih 1848-1852. 25
rođenih 1852-1884. 25
rođenih 1852-1884. 26
rođenih 1884-1895. 26
Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1793-1825. 26
umrlih 1825-1833. 26
umrlih 1833-1845. 26
umrlih 1845-1851. 26
umrlih 1845-1852. 27
umrlih 1852-1884. 27
umrlih 1885-1895. 27
venčanih 1826-1852. 26
venčanih 1852-1895. 26
 
               
    Padina Baptistička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1826-1858. 54
rođenih 1806-1825. 53
rođenih 1826-1858. 53
rođenih 1859-1876. 53
Baptistička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
umrlih 1859-1879. 54
umrlih 1879-1896. 54
umrlih 1879-1896. 55
venčanih 1826-1858. 53
venčanih 1826-1858. 54
venčanih 1857-1888. 54
venčanih 1889-1895. 54
venčanih 1896-1939. 54
 
               
    Pančevo Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
krštenih
venčanih
umrlih
1718-1750. 6
krštenih
venčanih
umrlih
1751-1779. 6
krštenih
venčanih
umrlih
1779-1796. 6
krštenih 1796-1835. 8
krštenih 1835-1860. 8
krštenih 1835-1860. 9
krštenih 1860-1872. 9
krštenih 1873-1881. 9
krštenih 1873-1881. 10
Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1881-1896. 11
umrlih 1796-1838. 7
umrlih 1796-1838. 8
umrlih 1796-1838. 11
umrlih 1838-1860. 10
umrlih 1861-1872. 10
umrlih 1873-1881. 8
umrlih 1882-1899. 12
venčanih 1796-1877. 7
venčanih 1875-1895. 7
venčanih 1878-1895. 11
venčanih 1878-1895. 12
 
               
      SPC Preobraženska
protokol raspon
godina
broj
rolne
krštenih 1782-1794. 5
krštenih 1823-1838. 5
krštenih 1838-1852. 5
krštenih 1853-1881. 5
krštenih 1881-1890. 5
krštenih 1890-1895. 5
umrlih 1789-1831. 6
umrlih 1893-1895. 6
venčanih 1919-1852. 6
venčanih 1853-1895. 6

Jevrejska crkva Izraelita
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih,
venčanih
i umrlih
1873-1890. 12

 

SPC Uspenska
protokol raspon
godina
broj
rolne
krštenih 1814-1820. 1
krštenih 1820-1824. 1
krštenih 1824-1828. 1
krštenih 1828-1831. 1
krštenih 1831-1838. 1
krštenih 1838-1845. 1
krštenih 1838-1845. 2
krštenih 1846-1851. 2
krštenih 1851-1852. 2
krštenih 1853-1871. 2
krštenih 1872-1880. 2
krštenih 1872-1880. 3
krštenih 1880-1890. 3
krštenih 1890-1895. 3
umrlih 1853-1872. 4
umrlih 1872-1885. 4
umrlih 1893-1895. 4
venčanih 1796-1822. 3
venčanih 1822-1850. 3
venčanih 1850-1852. 3
venčanih 1853-1882. 3
venčanih 1882-1885. 4
 
               
    Samoš

Hram sv. oca Nikolaja
protokol raspon
godina
broj
rolne
krštenih 1805-1813. 62
krštenih 1813-1822. 62
krštenih 1822-1827. 62
krštenih 1827-1833. 62
krštenih 1842-1843. 62
krštenih 1852-1884. 62
krštenih 1884-1892. 62
krštenih 1892-1895. 62

Hram sv. oca Nikolaja
protokol raspon
godina
broj
rolne
venčanih 1806-1822. 63
venčanih 1822-1838. 63
venčanih 1839-1852. 63
venčanih 1852-1894. 63
venčanih 1895. 63
umrlih 1806-1823. 64
umrlih 1823-1830. 64
umrlih 1830-1840. 64
umrlih 1840-1850. 64
umrlih 1850-1852. 64
umrlih 1852-1886. 65
umrlih 1886-1894. 65
umrlih 1895. 65

 
               
    Starčevo Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
krštenih
venčanih
umrlih
1767-1792. 44
krštenih 1793-1824. 44
krštenih 1825-1855. 44
krštenih 1856-1882. 44
krštenih 1883-1900. 45
umrlih 1793-1830. 44
umrlih 1831-1857. 45
umrlih 1831-1857. 46
umrlih 1857-1876. 46
umrlih 1876-1893. 46
umrlih 1894-1924. 46
venčanih 1793-1830. 44
venčanih 1831-1882. 45
venčanih 1883-1910. 45
Pravoslavna crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
krštenih 1796-1818. 42
krštenih 1818-1822. 43
krštenih 1822-1839. 43
krštenih 1839-1852. 43
krštenih 1852-1888. 43
krštenih 1889-1895. 43
umrlih 1796-1818. 42
umrlih 1818-1826. 43
umrlih 1852-1896. 43
umrlih 1852-1896. 44
venčanih 1796-1818. 42
venčanih 1818-1824. 43
venčanih 1826-1852. 43
venčanih 1852-1895. 43
 
               
    Vojlovica Evangelistička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1869-1898. 14
rođenih 1869-1898. 15
rođenih 1873-1895. 14
umrlih 1869-1905. 16
umrlih 1873-1895. 13
venčanih 1854-1901. 14
venčanih 1869-1923. 16
venčanih 1873-1895. 13
Reformatska crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih
venčanih
umrlih
1878-1895. 14
rođenih 1887-1903. 13
rođenih 1878-1895. 13
umrlih 1878-1895. 13
venčanih 1878-1895. 13

 
 
               
      Katolička crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1872-1895. 15
Manastir Vojlovica
protokol raspon
godina
broj
rolne
arhiva 1755-1789. 80
arhiva 1790-1799. 81
 
           
        Nazarenska crkva
protokol raspon
godina
broj
rolne
rođenih 1875-1895. 13
umrlih 1876-1893. 13
venčanih 1896. 13
 
           
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009