Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               
   

Fondovi i zbirke :::

Arhivski fondovi koji su proglašeni
za kulturno dobro od velikog značaja

Fondovi i zbirke od izuzetnog značaja
Fondovi i zbirke od velikog značaja
Mikrofilmovana građa
   
Rbr Oznaka Naziv fonda ili zbirke
1 (2) Zbirka mapa i planova (1781-1959)
2 (3) Zbirka plakata (1787-1961)
3 (4.2) Zbirka vandrovki (1821-1877)
4 (6) Streljačka družina - Pančevo (1813-1963)
5 (7) Porodica Dragičević - Pančevo (1846-1944)
6 (9) Porodica Jagodics de Kernecs - Pančevo (1850-1962)
7 (11) Zbirka porodica Aleksić i Smederevac (1855-1960)
8 (12) Zbirka dokumenata o političkim zbivanjima i ličnostima iz kulturnog i naučnog života Pančeva (1854-1970)
9 (13) Gimnazija "Uroš Predić" - Pančevo (1863-1964)
10 (16) Upraviteljstvo srpskih narodnih škola - Pančevo (1872-1895)
11 (17) Srpsko-narodni mesni školski odbor - Pančevo (1872-1895)
12 (31) Kraljevsko sresko načelstvo - Alibunar (1878-1918)
(Királyi Szolgajarásbiroság)
Királyi Járási Szolgabíróság, Alibunár
13 (43) Kraljevski sreski sud - Alibunar (1882-1918)
(Királyi Jarásbiroság)
Királyi Járásbíróság, Alibunár
14 (44) Opština Brestovac (1882-1918)
(Beresztoczi Nagyköég)
Bresztóc Nagyközség
15 (49) Opština Ivanovo (1887-1918)
(Sandoregyházi Köség)
Sándoregyháza Község
16 (51) Opština Nikolinci (1889-1918)
(Temesmiklós Nagyközség)
17 (52) Sresko načelstvo sreza kovinskog - Kovin (1890-1918)
(Királyi Járási Szolgabíróság, Kubin)
18 (54) Sresko načelstvo sreza kovačičkog - Kovačica (1891-1918)
(Királyi Járási Szolgabíróság, Antalfalva)
19 (56) Školski sto municipalnog grada Pančeva (1892-1943)
20 (64) Opština Kovačica (1900-1918)
(Antalfalva Nagyközség)
21 (65) Zbirka memoarske građe o radničkom i narodnooslobodilačkom pokretu u južnom Banatu (1900-1946)
22 (67) Sreski sud - Kovin (1903-1940)
23 (71) Opština Jabuka (1907-1913)
(Torontálalmás Nagyközség)
24 (73) Opština Opovo (1909-1918)
(Ópáva Nagyközség)
25 (80) Kraljevski sreski sud - Pančevo (1915-1918)
(Királyi Járásbíróság, Pancsova)
26 (83) Sresko načelstvo - Kovin (1918-1941)
27 (87) Sresko načelstvo - Kovačica (1919-1940)
28 (90) Gradsko poglavarstvo - Pančevo (1919-1941)
29 (91) Okružni sud - Pančevo (1919-1941)
30 (97) Sreski sud - Alibunar (1919-1941)
31 (98) Sreski sud - Kovačica (1919-1941)
32 (99) Sreski sud - Pančevo (1919-1941)
33 (100) Sresko načelstvo - Alibunar (1919-1941)
34 (102) Zbirka Stevana Tomana - Kovačica (1919-1945)
35 (134) Sreski odbor Crvenog krsta - Pančevo (1935-1962)
36 (149) Gradsko poglavarstvo - Pančevo (1941-1944)
(Stadverwaltung - Pantshowa)
37 (151) Okrug Alibunar (1941-1944)
(Kreisbehörde Alibunar)
38 (152) Okružni sud - Pančevo (1941-1944)
39 (155) Opština Kovačica (1941-1944)
(Gemeinde Kowatschitza)
40 (159) Opštinska uprava - Opovo (1941-1944)
(Gemeindeamt)
41 (161) Sreski sud - Alibunar (1941-1944)
42 (162) Sreski sud - Kovačica (1941-1944)
43 (163) Sreski sud - Pančevo (1941-1944)
44 (167) Logor na Adi Ostrovačkoj (1942-1943)
45 (172) Komanda mesta - Pančevo (1944-1945)
46 (179) Narodni odbor sreza Kovačica (1944-1952)
47 (186) Narodni odbor sreza Alibunar (1944-1955)
48 (187) Narodni odbor sreza Kovin (1944-1955)
49 (204) Skupština sreza Pančevo (1944-1965)
50 (215) Sreski sud - Kovačica (1945-1952)
51 (223) Sresko javno tužilaštvo - Kovin (1945-1957)
52 (231) Okružni sud - Pančevo (1946-1960)
53 (233) Sreski sud Alibunar (1945-1960)
54 (234) Sreski sud - Pančevo (1945-1960)
55 (316) Okružno javno tužilaštvo - Pančevo (1945-1962)
56 (320) Okružni agrarni sud - Pančevo (1946)
57 (323) Sresko javno tužilaštvo - Kovačica (1946-1952)
58 (329) Sresko javno tužilaštvo - Alibunar (1946-1952)
59 (357) Sresko javno tužilaštvo - Pančevo (1947-1959)
60 (361) Sresko sindikalno veće - Pančevo (1947-1965)
61 (380) Savez udruženja boračkih organizacija sreza Pančevo (1948-1965)
62 (418) Udruženje ratnih vojnih invalida sreza Pančevo (1952-1961)
63 (474) Sreski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda -
Pančevo (1955-1965)
64 (494) Sreski komitet Narodne omladine - Pančevo (1958-1965)
 
 
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009