Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Next ]
 

(2)

 Zbirka mapa i planova (1781-1959)

    Mape i planovi:
Komada 400 (1781-1959)
Od toga:
  1. Razne geografske mape – 100 komada (1853-1947)
  2. Sekcijske mape raznih razmera – 200 komada (1887-1915)
  3. Planovi raznih gradova – 100 komada (1781-1959)

Na nemačkom, mađarskom i srpskom.
Nesređena.

Istorijat arhivske zbirke

Zbirka je stvorena 1951. godine, izdvajanjem mapa i planova iz predmeta fonda Magistrata i fondova drugih ustanova, preduzeća, institucija i privatnih zbirki.
Zbog nepostojanja signatura nije ih bilo moguće vratiti na njihova organska mesta.

Stepen sačuvanosti:
Planovi i mape su manjim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009