Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(3)

 Zbirka plakata (1787-1961)

    Plakati:
Kutije 3 (1787-1961)

Na nemačkom, mađarskom i srpskom.
Nesređena.

Osnovne karakteristike sadržaja

Oglasi, proglasi, objave, apeli, naredbe civilnih i vojnih organa, kao i građansko-političkih stranaka. U zbirci se takođe nalaze plakati za razne zabave, pozorišni i muzički programi, plakati za koncerte i školske priredbe, razne proslave, predavanja i izložbe.

Istorijat arhivske zbirke

Zbirka je stvorena izdvajanjem plakata iz raznih fondova i zbirki, kao i od poklona.

Stepen sačuvanosti:
Plakati su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009