Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(7)

 Porodica Dragičević - Pančevo (1846-1944)

    Spisi:
Kutija 1 (1846-1944)
Od toga:
1. Pančevačka kreditna banka – 1 svežanj (1921-1933)
2. Prodični dokumenti - 1 svežanj (1846-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Arhivistički obrađen.
Izrađen je analitički inventar – 1 sveska (1846-1944)

Osnovne karakteristike sadržaja

Fond sadrži 152 predmeta vezana za život porodice: lične dokumente, imovinske dokumente, dokumente o društvenoj delatnosti članova i njihovu korespondenciju.

Istorijat tvorca fonda

U prvoj polovini XIX veka Lazar Dragičević, žitarski trgovac rodom iz Bosne,došao je u Pančevo i osnovao porodicu Dragičević. Kako je svojom preduzimljivošću postao prilično imućan, a nije imao naslednika, doveo je iz Bosne svoje rođake, od kojih je jednog usvojio. Potomak ove porodice dr Nikola Dragičević, pored svog lekarskog poziva bio je i poznati politički radnik. U međuratnom periodu bio je i narodni poslanik, zatim počasni predsednik Sokolskog društva, Streljačke družine i drugih društvenih organizacija u Pančevu. Umro je marta 1941. godine.

Istorijat arhivskog fonda:
Arhivu je fond predala 1964. godine Bojana Dragičević, supruga dr Nikole Dragičevića.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009