Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(9)

 Porodica Jagodics de Kernecs - Pančevo (1850-1962)

    Spisi:
Kutija 1 (1850-1962)

Na srpskom, nemačkom i mađarskom.

Arhivistički obrađen.
Izrađen je analitički inventar – 1 sveska (1850-1962)

Osnovne karakteristike sadržaja

Izveštaj Pančevačke štedionice, pravila i izveštaji Pančevačkog srpsko-crkvenog pevačkog društva, izveštaj o radu Društva za Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, pravila izveštaji osiguravajućih društava, adresar protokolisanih trgovaca, industrijalaca i zanatlija u Mađarskoj, zapisnik sa prve redovne skupštine Zadruge za srpsku narodnu štampariju i sl.

Istorijat tvorca fonda

Pančevački trgovac Spasoje Jagodić dobio je plemićku povelju sa predikatom "Kernecsai" 17. septembra 1824. godine i selo Kernecs (u županiji Krasso – Szörény) u baštinu. Porodica Jagodić bila je vlasnik ovog imanja od 1819. godine. Poslednji član porodice u Pančevu bila je Jovanka pl. Jagodić, koja je umrla 1962. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Do preuzimanja građa je bila u stanu Jovanke pl. Jagodić u krajanje zapuštenom stanju. Preuzeta je bez zapisnika. U toku sređivanja nije izlučivan bezvredni materijal.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009