Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(12)

 Zbirka dokumenata o političkim zbivanjima i ličnostima iz kulturnog i naučnog života Pančeva (1854-1970)

    Spisi:
Kutija 28 (1854-1967)

Fotosi:
Kutija 15 (1880-1967)
Na srpskom, nemačkom i mađarskom.
Arhivistički obrađena.

Serije:
  1. Dokumenti o Mihajlu Pupinu (1854-1920)
  2. Dokumenti o Davorinu Jenku (1863-1864)
  3. Zbirka fotografija (1880-1970)
  4. Dokumenti o radničkom i Narodnooslobodilačkom pokretu na teritoriji južnog Banata (1886-1945)
  5. Dokumenti o Paji Marganoviću, sekretaru Jugoslavije komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije (1904-1929)
 
       
 

12.1.

 Dokumenti o Mihajlu Pupinu (1854-1920)

 
 
Mihajlo Pupin
(1858-1935)
Spisi:
Kutija 1 (1854-1920)

Fotokopije matične knjige rođenih, glavne knjige pančevačke gimnazije i dokumenti Nemačko-banatske regimente, kojima je regulisano pitanje stipendije ovog naučnika.

Spisi su u potpunosti sačuvani.
 
       
 

12.2.

 Dokumenti o Davorinu Jenku (1863-1864)

 
  Spisi:
Kutija 1 (1863-1864)

Na srpskom i nemačkom.

Original ugovora i fotokopije pisama i ugovora sklopljenog između Davorina Jenka i Srpske pravoslavne crkvene opštine. Dokumenti su kopirani prilikom obeležavanja stogodišnjice njegovog boravka u Pančevu.

Spisi su fragmentarno sačuvani.
 
       
 

12.3.

 Zbirka fotografija (1880-1970)

Fotografije:
Kutija 15 (1880-1970)

Originalne fotografije i fotokopije učesnika radničkog i Narodnooslobodilačkog pokreta, događaja iz ovog Pokreta, naučnika, političara, fotografije "Pančevo nekada i sada" snimci udarnika, objekata iz perioda izgradnje, itd.

 
       
 

12.4.

 Dokumenti o radničkom i Narodnoosloboilačkom pokretu na teritoriji južnog Banata (1886-1945)

Spisi:
Kutija 25 (1886-1945)

Na srpskom i mađarskom.

Originalni dokumenti, fotokopije, plakati i prepisi dokumenata o štrajkovima, zborovima, izborima, hapšenjima i progonima komunista i naprednih ljudi iz: Alibunara, Banatskom Brestovca, Banatskog Novog Sela, Barande,Bavaništa, Crepaje, Debeljače, Deliblata, Dobrice, Dolova, Idvora, Izbišta, Jarkovca, Kovačice, Malog Bavaništa, Novog Kozjaka, Opova, Padine, Pančeva, Pločice, Sefkerina i Tomaševca; dokumenti o učešću Banaćana u oktobarskoj revoluciji, dokumenti o Dušanu Vasiljevu, Žarku Zrenjaninu; prepisi predmeta Okružnog suda Bela Crkva 1929-1940. i dr.

Izrađeni su:

  1. Analitički inventar
  2. Indeksi imena i pseudonima
  3. Kartoteka poginulih u ratu 1941-1945.

Zbirka je nastala sakupljanjem pojedinačnih predmeta bez određene fondovske pripadnosti uglavnom od privatnih lica ili kopiranjem dokumenata značajnih za arhivsko područje Istorijskog arhiva Pančevo, koji se čuvaju u drugim ustanovama. Začeci formiranja ove zbirke dokumenata datiraju od 1957. godine.

Spisi su u potpunosti sačuvani.

 
       
 

12.5.

 Dokumenti o Paji Marganoviću,sekretaru Centralnog komiteta
Saveza komunističke omladine Jugoslavije (1904-1929)

Spisi:
Kutija 1 (1904-1929)

Na srpskom i mađarskom.
Arhivistički obrađena.

Izvod iz matične knjige rođenih, šegrtski ugovor sa poslodavcem Vac Jožefom iz Vršca, prepis iz upisnice Osnovne škole u Bavaništu i izjave o životu i radu ovog poznatog revolucionara.
Spisi su prikupljeni u toku 1959. godine, povodom 30-godišnjice mučkog ubistva Paje Marganovića.

Spisi su u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009