Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(17)

 Srpsko-narodni mesni školski odbor - Pančevo (1872-1895)

    Spisi:
Svežanj 1 (1872-1895)

Na srpskom, nemačkom i mađarskom.
Nesređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Opisi Upraviteljstvu srpskih narodnih škola u Pančevu sa odlukama Školskog odbora o izboru učitelja, pohađanju crkve, povišicama plata; statistički izveštaj o broju škola u Pančevu; spisak knjiga koje je propisao Školski savet za srpske narodne škole i sl.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009