Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(43)

 Kraljevski sreski sud - Alibunar (1878-1918)
(Királyi Jarásbiroság)

    Spisi:
Fascikla 84 (1882-1918)

Knjige:
Sveske 4 (1913-1918)
Od toga:
  1. Imenik "R" 1 (1918)
  2. Topografska parcelnika 3 (1913-1918)

Na mađarskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1882-1918)

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisi sudske uprave (predsedništva) koji se odnose na organizaciju i rad suda; građanski mešoviti predmeti – poravnanja, sumarne repozicije, ostavine, novčana potraživanja, platni nalozi i dr; krivični mešoviti predmeti – zbog tuče, klevete, uvrede, krađe, prevare i drugi spisi.

Istorijat tvorca fonda

Kraljevski sreski sud u Alibunaru osnovan je 1872. godine na osnovu člana XXXII Ugarskog zakona iz 1871. godine. U svojoj nadležnosti imao je područja tadašnjih opština: Alibunar, Dobrica, Ferdin (Novi Kozjak), Ilandža, Margitica (Ban. Dubica), Petrovo selo (Vladimirovac), Samoš, Seleuš, Sv. Mihajlo (Lokve) 9 Šandorf (Janošik). U prvom redu bio je podređen Kraljevskom sudbenom stolu u Pančevu.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet 1868. godine od Opštinskog suda u Alibunaru u nesređenom stanju. Spisi su sređeni hronološki, prema glavnom upisniku.

Stepen sačuvanosti:
Spisi iz perioda 1872-1881. nisu sačuvani; iz perioda 1882-1904. su fragmentarno, a iz perioda 1905-1918. dobrim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009