Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(44)

 Opština Brestovac (1882-1918)
(Beresztoczi Nagyköég)

    Spisi:
Fascikl 1 (1910)

Knjige:
Svezaka 10 (1882-1918)
Od toga:
  1. Zapisnika 8 (1882-1918)
  2. Računska knjiga 1 (1906)
  3. Ostalih knjiga – 1 sveska (1910)

Na mađarskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1882-1918)

Osnovne karakteristike sadržaja

Posedovni listovi domaćinstava; zapisnici sa sednica Skupštine opštinskog predstavništva.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 18: OPŠTINA OMOLJICA, str. 18.

Istorijat arhivskog fonda

Preuzeto od Mesne kancelarije Banatski Brestovac aprila 1964. godine. Registraturski sređeno 1969. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009