Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(49)

 Opština Ivanovo (1887-1918)
(Sandoregyházi Köség)

    Spisi:
Svežanj 1 (1900)

Knjige:
Sveske 4 (1887-1918)
Od toga:
  1. Zapisnika 4 (1887-1918)


Na mađarskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1887-1918)

Osnovne karakteristike sadržaja

Kupoprodajni ugovori iz 1900. godine. Zapisnici sa sednica skupštine opštinskog predstavništva.

Istorijat tvorca fonda

Naseljeno mesto Ivanovo postalo je samostalna opština 1883. godine, a registraturski je sređen 1969. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009