Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(51)

 Opština Nikolinci (1889-1918)
(Temesmiklos Nagy Köség)

    Knjige:
Svezaka 7 (1889-1918)
Od toga:
  1. Zapisnika 7 (1889-1918)

Na mađarskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1889-1919)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica opštinskog odbora.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod brojem 18: OPŠTINA OMOLJICA, na str. 18.

Istorijat arhivskog fonda:
Knjige su preuzete od Skupštine opštine Alibunar 1967. godine. Sređene su 1968. godine.

Stepen sačuvanosti:
Knjige su većim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009