Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(54)

 Sresko načelstvo sreza kovačičkog - Kovačica (1891-1918)
(Antalfalvai Járás Szolgabirosága - Antalfalva)

    Spisi:
Kutije 3 (1891-1918)

Na mađarskom i nemačkom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1891-1918)

Osnovne karakteristike sadržaja

Predmet o ukidanju kućne zajednice; imovinska i novčana potraživanja, brisovne dozvole, predmeti o ovrhama (egzekucijama), prekršaji javnog reda, telesne povrede, krađe, ubistva; zabrane lova i ribolova; molbe za izdavanje putnih isprava; otvaranje škole u Padini (1903); katastarska premeravanja u Tomaševcu; izveštaji o radnoj snazi za vreme žetelačkih štrajkova (1909); imovinske i ostavinske parnice; dozvole za rad; dozvole za nošenje oružja; izveštaji o požaru i vatrogasnoj službi; izveštaji o infektivnim bolesnicima; ratna pomoć, ratni zajam, lekarski pregledi vojnika povratnika iz Srbije i sl.

Istorijat tvorca fonda

Sresko načelstvo Sreza kovačičkog ustanovljeno je na osnovu XXII zakonskog članka iz 1886. godine, kao isključivo administrativna vlast bez pravnog subjektiviteta.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je registraturski sređena jula 1968. godine. Izlučene su dostavnice, duplikati i prazni formulari.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009