Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(56)

 Školski sto municipalnog grada Pančeva (1892-1943)

    Spisi:
Kutija 6 (1892-1941)

Knjige:
Svezaka 11 (1926-1942)
Od toga:
  1. Zapisnik 1 (1932-1943)
  2. Delovodnika 4 (1939-1942)
  3. Računskih knjiga 6 (1926-1942)

Na nemačkom, mađarskom i srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1892-1942)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica na kojima su razmatrani izveštaji škola; molbe škola za nabavke, opravke; razmeštaj učitelja, učenika, ukidanje i otvaranje novih odeljenja pri školama; rasporedi završnih ispita po školama; zapisnici sa sednica nastavničkog veća; molbe za oslobađanje od obaveze redovnog školovanja; inventari učila svih škola i sl.

Istorijat tvorca fonda

Na osnovu Uredbe od 16. oktobra 1877. godine ustrojeni su na teritoriji bivše Vojne granice opštinski mesni školski odbori (Schulstuhl), koji su od crkvenih opština oduzeli upravu nad srpskim narodnim školama i upravu nad njihovom nepokretnom imovinom.
Tvorac fonda prestao je sa radom 1944. godine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009