Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(64)

 Opština Kovačica (1900-1918)
(Antalfalva Nagyközség)

    Spisi:
Kutija 1 (1908-1918)

Knjige:
Sveske 2 (1900-1918)
Od toga:
  1. Delovodnik 1 (1910)
  2. Ostalih knjiga - 1 sveska (1900-1918)

Na mađarskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1900-1918)

Osnovne karakteristike sadržaja

Ugovori o zakupninama; dokumenti ekonomata opštine; predračun prihoda i rashoda opštine; razne evidencije; kretanje stranaca, smrtovnice i sl.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 18: OPŠTINA OMOLJICA, str. 18.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je u nesređenom stanju preuzeta od Skupštine opštine Kovačica oktobra 1963. godine. Fond je registraturski sređen.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009