Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(65)

 Zbirka memoarske građe o radničkom i narodnooslobodilačkom pokretu
u južnom Banatu (1900-1946)

    Spisi:
Kutije 24 (1900-1946)
Na srpskom.
Arhivistički obrađena.
Izrađeni su:
  1. Analitički inventar
  2. Indeks imena i indeks pseudonima
  3. Kartoteka poginulih u ratu 1941-1945 (3500 kartona)

Osnovne karakteristike sadržaja

Izjave, beleške o razgovoru sa učesnicima radničkog pokreta i NOB; podaci o borcima iz: Alibunara, Banatske Dubice, Banatskog Brestovca, Banatskog Novog Sela, Barande, Bavaništa, Crepaje, Debeljače, Deliblata, Dobrice, Dolova, Dubovca, Dupljaje, Gaja, Glogonja, Idvora, Ilandže, Ivanova, Izbišta, Jabuke, Janošika, Jarkovca, Kačareva, Kovačice, Kovina, Kusića, Mramorka, Novog Kozjaka, Omoljice, Opova, Padine, Pančeva, Pločice, Sakula, Samoša, Skorenovca, Starčeva, Uzdina, Vladimirovca; izdvojene grupe izjava i zabeležaka o učesnicima u oktobarskoj i mađarskoj proleterskoj revoluciji, učesnicima Španskog građanskog rata 1936-1939. kao i o borcima XII vojvođanske udarne brigade.

Istorijat arhivske zbirke

Zbirka je nastala sakupljanjem izjava na terenu, preuzimanjem građe od pojedinih društveno-političkih organizacija otkupom od autora hronika i prepisivanjem iz srodnih ustanova. Prva sakupljanja izjava počela su od 1957. godine, u toku proslave 20-godišnjice dolaska druga Tita na čelo komunističke partije Jugoslavije.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009