Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(71)

 Opština Jabuka (1907-1913)
(Torontálalmási Nagyközség)

    Knjige:
Sveska 1 (1907-1913)
Od toga:
Računska knjiga 1 (1907-1953)

Na mađarskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1907-1913)

Osnovne karakteristike sadržaja

Dnevnik blagajne za 1907-1913. godinu.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fond nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 18: OPŠTINA OMOLJICA, na str. 18.

Istorijat arhivskog fonda:
Dnevnik blagajne primljen je od Mesne kancelarije Jabuka.

Stepen sačuvanosti:
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009