Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(73)

 Opština Opovo (1909-1918)
(Opova Nagyközség)

    Knjige:
Sveska 1 (1909-1918)

Na mađarskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1909)

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisak lica koja su službovala u vojsci 1909. godine.

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 18: OPŠTINA OMOLJICA, na str. 18.

Istorijat arhivskog fonda

Knjiga je preuzeta sa građom Narodnog odbora opštine Opovo 14. maja 1966. godine. Tom prilikom ustanovljeno je da je veliki deo građe predat "Otpadu".

Stepen sačuvanosti:
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009